NEWS

จุดรับบัตรแข็ง

จุดรับบัตรแข็ง #BMMF8 !! 

โคไหนสะดวก..เริ่มรับ 1 พ.ย. - 4 ธ.ค. 
โคไหนไม่สะดวก..ไปรับหน้างานก็ได้


//วิธีการรับบัตรแข็ง//

**คนซื้อรับเอง
1. นำหลักฐานการซื้อบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง
(สลิป / SMS / หลักฐานยืนยันสำหรับคนซื้อออนไลน์) 
2. นำบัตรประชาชนของผู้ซื้อ (ตัวจริง)
3. ไปรับบัตรแข็ง ณ จุดรับบัตร (หรือรับหน้างาน)

**ให้เพื่อนรับแทน 
1. นำหลักฐานการซื้อบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง
(สลิป / SMS / หลักฐานยืนยันสำหรับคนซื้อออนไลน์)
2. นำสำเนาบัตรผู้ซื้อ
3. นำใบมอบอำนาจ (ผู้ซื้อมอบให้คนรับบัตร)
4. นำบัตรประชาชนผู้รับแทน (ตัวจริง)
5. ไปรับบัตรแข็ง ณ จุดรับบัตร (หรือรับหน้างาน)

Save ทั้งภาพ Save ทั้งโพสท์นี้เก็บไว้นะ
ถ้าลืมก็เปิดดู ถ้าเจอใครถาม ก็ช่วยพี่วัวตอบด้วย
#ถ้ายังไม่มีบัตรก็ซื้อบัตรด้วย
#ซื้อเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่แมกซ์ครบ59บาทเหลือใบละ1500


มอออ...อินฟอร์เมชั่น
www.allticketthailand.com
www.bigmountainmusicfestival.com
#PepsiBMMF #GAN