SAFEPLANET

SAFEPLANET

เซฟแพลนเน็ต (Safeplanet) เหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของวง

เป็นพื้นที่ที่พวกวงจะแสดงผลงานได้อย่างสบายใจ

สมาชิกประกอบด้วย เอเลี่ยน – กีต้าร์ ,ร้องนำ ดอย – กลอง และ ยี่ – เบส