SILLY FOOLS

SILLY FOOLS

วงดนตรีร็อคเเถวหน้าของเมืองไทยที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดวงหนึ่งมี เพลงฮิตมากมายเช่น บ้าบอ ขี้หึง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก คนที่ฆ่าฉัน ไหนว่าจะ ไม่หลอกกัน คิดถึง เพียงรัก วัดใจ น้ำลาย จิ๊จ๊ะ ฯลฯ เเละยัง เป็นวง IDOLS ตลอดกาลของนักดนตรีหลาย ๆ คน