เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช เป็นชื่อวงดนตรีโฟล์คจากเชียงใหม่ ที่มีสมาชิกวงเพียงคนเดียวคือ โจ้ สาโรจน์ ยอดยิ่ง แต่คนมักเห็นเค้าไปเล่นกับเรย์ วงสุขเสมอ บ่อยๆ เพราะเค้าไม่อยากไปคนเดียว

ปัจจุบันมีสมาชิกที่มาช่วยโซโล่เพิ่มอีก 2 คน คือโอ๊ต มือเบส และไอซ์ มือคีย์บอร์ด รวมเป็น 4 คน