WHATFALSE

WHATFALSE

Whatfalse วงดนตรีแนวเรโทรป๊อป จากราชบุรี ที่บรรเลงโดยพ่อ, ลูกชาย และ เพื่อนบ้าน ก่อตั้งโดยมาร์คในปี 2013 

เพลงที่ทำให้คนเริ่มรู้จักวงมากขึ้น คือ เพลง “โดยปราศจากฉัน”