YENA

YENA

เยนา (Yena) เป็นวงดนตรี 3 ชิ้น ประกอบไปด้วย กุล-กุล พงษ์พิพัฒน์ (กีต้าร์-ร้อง), โฟน อิงอมรรัตน์ (เบส-ร้อง), เย-คึกฤทธิ์ เยนา (กลอง-ร้อง) รวมตัวกันก่อตั้งวงขึ้นเมื่อปี 2552 (2009)

แนวทางและเนื้อหาเพลงของเยนาจะเล่าถึงเรื่องราว ชีวิตที่ทั้ง 3 คนได้พบเจอมา (ซึ่งไม่ได้ จำกัดเพียงแค่เรื่องของมนุษย์) เรื่องที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวัน สังคม ความไม่เท่าเทียม การแบ่งชนชั้น คนชายขอบ เพศที่สาม (ซึ่งไม่ควรจะมีคำนี้ด้วยซ้ำ) เรื่องการเลือกที่จะปฏิบัติกับสิ่งมีชีวิต ทั้งทางจิตใจ และร่างกาย การถูกกีดกันแม้กระทั่งความคิด สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้เรา นำเรื่องราว เหล่านั้นมาต่อสู้ด้วยความหวังผ่านบทเพลงในชื่อ “เยนา (Yena)”